Innovation/Kultur/Process

Innoday 2017

Posted on

Tillsammans med ett gäng kollegor besökte jag förra veckan årets Innoday på Stockholm Waterfront Congress Centre. Många spännande teman och några teorier och sägningar sätter sig ju som vanligt lite extra. Innovationsprocesser och produktutveckling för framtiden genomsyrade många av talarnas agendor – teman som får mitt hjärta att slå lite snabbare.

Kultur/Ledarskap/Process

Demokratiska processer, inte demokratiska beslut

Posted on

Jag har under mina yrkesverksamma år testat ett antal olika branscher och bolag. Inget är det andra likt. Men jag har lärt mig mycket om hur jag ser på demokrati på en arbetsplats. Jag anser att bästa formen för att skapa intern samsyn och stringens är att säkerställa hela organisationens delaktighet inför beslutsfattande. På detta sätt reduceras oklarheter och man får alla medarbetare med ”på tåget” i ett tidigt skede. Detta genererar färre oanade, informativa bombnedslag, och skapar istället en bättre förståelse för och relation till medarbetarna.