Innoday 2017

Posted on

Tillsammans med ett gäng kollegor besökte jag förra veckan årets Innoday på Stockholm Waterfront Congress Centre. Många spännande teman och några teorier och sägningar sätter sig ju som vanligt lite extra. Innovationsprocesser och produktutveckling för framtiden genomsyrade många av talarnas agendor – teman som får mitt hjärta att slå lite snabbare.

Jag gillade skarpt futuristen Stefan Hyttfors nya syn på ROI – ”Risk of Ignorance” – känns så rätt i tiden. Även den mest lönsamma business kan utsättas om man inte hänger med i utvecklingen. Att låta gapet mellan innovation och självförstörelse bli för stort kan göra att man går från att vara den självklara lösningen till att bli omsprungen av en helt ny aktör eller startup. Alla bolag, stora som små, måste kontinuerligt utvärdera sin värdekedja. Det man är bäst på idag kanske inte är attraktivt för konsument och marknad imorgon (tänk på stackars Kodak till exempel, vem hade kunnat ana deras tragiska öde bara något år innan konkursen).

Hypoteser för en ny produkt eller tjänst, och själva transformationen dit, kan inte alltid utlova (den gamla sortens) ROI direkt. Detta är en resa som kräver experimenterande, mod, trial and error. Det är också detta som utgör den stora skillnaden mellan daily business och future business. Det dagliga och kända kan vi prognostisera och analyserna enligt beprövade metoder, medan det nya och okända kräver hypoteser och kontinuerliga tester. Build, Measure, Learn.

“The world has never changed this fast but will probably never change this slow again.”

Branding Gurun Martin Lindström uppmanade oss att sluta fokusera på att bara bli BIG. Big is SLOW. Du behöver bli FAST. Start-ups arbetar såhär, dels för att de måste men också för att de inte har något att förlora. Så glöm inte att big data kräver kombination av small data, som definierar framtiden och hjälper oss att innovera. Tillsammans bygger de såväl intimitet som storskalighet.

Och vad innebär då small data? Jo, att vi behöver bli bättre på att stanna upp, befinna oss i nuet och reflektera. Självfallet skall vi ha koll på all data och de siffror vi samlar in, men vi får inte glömma dialogen och observationerna – närheten till konsumenten är A och O. Insikter om konsumenternas behov och önskemål i kombination med data och ny tech är nyckeln till innovation.

Före detta Global Manager of Innovation på Spotify, Sofie Lindblom, ledde oss igenom den innovationsprocess hon föredrar och hur den flyger bäst i en kultur som tillåter medarbetarna att vara kreativa utan krav på leverans. Det handlar om att ”sätta scenen” för hur ett bolag ska jobba med innovation och att sätta mål på flera olika nivåer (lång, medel och kort sikt), där ledarskap och kultur har olika dignitet beroende av strategins/målens omfattning. Processen delar hon upp i två primära faser, Utforska och Exekvera. Efter att han utforskat ett område har man ett antal prioriterade hypoteser definierade, och redo att testa.

Summa summarum. En sak är säker: ”Business as usual is not an option”.

 

Länkar:

Innoday 2017
http://event.dlf.se/innoday2017/default.aspx

Stefan Hyttfors, Futurist och författare
https://www.linkedin.com/in/stefanhyttfors/

Martin Lindström, Branding Guru och författare
https://www.linkedin.com/in/lindstromcompany/

Sofie Lindblom, fd Global Manager Innovation på Spotify (idag grundare/CEO på ideation360)
https://www.linkedin.com/in/sofie-lindblom/