Om mig

I en värld i konstant förändring tror jag att man måste våga innovera för att överleva. Förändringar sker i rask takt vilket kräver demokratiska processer för nya idéer och tester, men också beslutsfattande och ansvarsfördelning. Jag tror på att styra och effektivisera projekt och organisationer med rak kommunikation och genom att tänka rätt från början. Vinsten? Tid, pengar, kvalité och (sist men inte minst) energi.

Jag är i botten utbildad marknadskommunikatör på Berghs School of Communication, och har även ett antal utbildningar inom grafisk form, processdesign och ledarskap i ryggsäcken. Jag har hittills spenderat merparten av min karriär på olika typer av digitala produkt- och kommunikationsbyråer, men också testat livet på marknadsavdelning med ett mer långsiktigt varumärkesfokus.

Efter 15+ år i branschen har mitt fokus flyttats mer åt ledarskap, processdesign och organisation i transformation – fortfarande med ett stort fokus på kommunikation och varumärke. Genom min erfarenhet av olika typer av (interna och externa) kommunikationsprojekt har jag lärt mig om fallgropar och framgångsfaktorer den hårda skolan. Detta gör att jag vet hur man kan förenkla och förtydliga processer och på detta sätt skapa bättre projektresultat, oavsett målgrupp.

Process, struktur och kultur är min yrkespassion och vad jag huvudsakligen tänker fokusera på i min blog.

Mina kvalitéer: Mina styrkor och de områden där jag anser att jag fyller mest värde för en organisation brukar jag formulera enligt följande: Digital kommunikation, Digital transformation, Kultur- och organisationsutveckling, Change Management, Demokratiska kommunikationsprocesser (struktur, metoder, framgångsfaktorer), Team/Ledarskap/Coaching, Affärsutveckling, Branding och varumärke, Projektledning, Budgetering och försäljning etc.

Mina meriter
Ring eller maila!